Sözlük
  1. Âdet-i câhiliyye - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Âdet-i câhiliyye Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : İslâm'dan önceki putperestlik ve müşriklik devrine ait âdet.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük