Sözlük
  1. Âdet - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Âdet Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Usul, görenek, alışılmış davranış. Huy, tabiat. Toplumda nesiller boyunca uyulan ve kamuoyunda (umumî efkârda) saygı ve müeyyideye sahip hareket kaideleri (Sosyoloji). İslâm cemiyetinde âdetler de İslâmî olur, İslâma uygun olur. Müslüman, İslâma aykırı âdetlere uymaz. Cemiyetin yabancı âdetlerle bozulmamasına gayret gösterir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük