Sözlük
  1. Ümmet - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Ümmet Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Cemaat, kavim, taife. * Bir hâkim milletin ashabından olan hey'et-i içtimaiye. * Bir peygambere inanıp onun yolundan giden insanların hepsi. Bir peygamberin Hakka davet ettiği cemaat. * Bir dille konuşan millet. * Arkasına düşülecek bir cemaat veya tarikat.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük