Sözlük
  1. İbâdü'r-rahmân - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    İbâdü'r-rahmân Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Allah'ın kulları.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük