Sözlük
  1. Şa`ranî - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Şa`ranî Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Hi: 899-973) Dört hak mezhebin birleşen ve ayrılan tarafları hakkında mu'teber eserleri olan meşhur bir fakihtir. Mizan-ı Şaranî ismiyle bilinen eseri meşhurdur.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük