Sözlük
 1. A İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler...

  Online Osmanlıca -Türkçe Sözlük


  Osmanlıca Sözlüğün bu sürümünde aramak istediğiniz kelimeyi kutucuğa yazarak aradığınız sözle ilgili bilgilere erişebileceğiniz gibi herhangi bir eki, ses öbeğini yazarak da sorgulama yapabilirsiniz. Bu durumda yazılım, aradığınız ek veya ses öbeğinin bulunduğu bütün sözleri sıralayacaktır. Yazılışını bilmediğiniz sözlerin ise ilk birkaç harfini yazmanız yeterlidir.

  A İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler


  Arz-ı mukaddes - Arz-ı mukaddes
  Arızî - Arızî
  Arş - Arş
  Asabe - Asabe
  Asabât - Asabât
  Asahh-ı rivâyet - Asahh-ı rivâyet
  Asgari - Asgari
  Ashab - Ashab
  Ashab-ı meymene - Ashab-ı meymene
  Ashab-ı meş'eme - Ashab-ı meş'eme
  Ashab-ı yemin - Ashab-ı yemin
  Ashâb-ı kehf - Ashâb-ı kehf
  Asnâm - Asnâm
  Asr - Asr
  Asâ - Asâ
  Asâ-yı mûsâ - Asâ-yı mûsâ
  Atalet - Atalet
  Atf-ı beyan - Atf-ı beyan
  Atiyye - Atiyye
  Attar - Attar
  Atâ - Atâ
  Atıf (atf) - Atıf (atf)
  Avam - Avam
  Avâlî - Avâlî
  Avâmil - Avâmil
  Ayn - Ayn
  Ayne'l-yakîn - Ayne'l-yakîn
  Ayın - Ayın
  Az'af-ı muzâaf - Az'af-ı muzâaf
  Azamet - Azamet
  Azdâd (ezdâd) - Azdâd (ezdâd)
  Azhar - Azhar
  Azâb - Azâb
  Azâb-ı nâr - Azâb-ı nâr
  Azîmü'ş-şân - Azîmü'ş-şân
  Azîz - Azîz
  Açalya - Açalya
  Açi - Açi
  Açki - Açki
  Açkici - Açkici
  Ağnam - Ağnam
  Ağniyâ - Ağniyâ
  Ağraz - Ağraz
  Ağraz-ı dünyeviyye - Ağraz-ı dünyeviyye
  Ağraz-ı nefsâniyye - Ağraz-ı nefsâniyye
  Ağraz-ı şahsiyye - Ağraz-ı şahsiyye
  Ağrâz-ı fâside - Ağrâz-ı fâside
  Ağyâr - Ağyâr
  Aşr - Aşr

 2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük