Sözlük
 1. B İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler...

  Online Osmanlıca -Türkçe Sözlük


  Osmanlıca Sözlüğün bu sürümünde aramak istediğiniz kelimeyi kutucuğa yazarak aradığınız sözle ilgili bilgilere erişebileceğiniz gibi herhangi bir eki, ses öbeğini yazarak da sorgulama yapabilirsiniz. Bu durumda yazılım, aradığınız ek veya ses öbeğinin bulunduğu bütün sözleri sıralayacaktır. Yazılışını bilmediğiniz sözlerin ise ilk birkaç harfini yazmanız yeterlidir.

  B İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler


  Beyn-el akrân - Beyn-el akrân
  Beyn-el guzât - Beyn-el guzât
  Beyn-el milel - Beyn-el milel
  Beyn-el ulemâ - Beyn-el ulemâ
  Beyn-es semâ ve-l arz - Beyn-es semâ ve-l arz
  Beyn-ez zevceyn - Beyn-ez zevceyn
  Beyn-nas - Beyn-nas
  Beynamaz - Beynamaz
  Beyne beyne - Beyne beyne
  Beynehüma - Beynehüma
  Beynelmilel - Beynelmilel
  Beyniye - Beyniye
  Beynûnet - Beynûnet
  Beynûnet - Beynûnet
  Beyr - Beyr
  Beyrem - Beyrem
  Beysan - Beysan
  Beyt - Beyt
  Beyt - Beyt
  Beyt-i atik - Beyt-i atik
  Beyt-i atik - Beyt-i atik
  Beyt-i ma`mûr - Beyt-i ma`mûr
  Beyt-i mamur - Beyt-i mamur
  Beyt-i murassa` - Beyt-i murassa`
  Beyt-ül ankebût - Beyt-ül ankebût
  Beyt-ül arus - Beyt-ül arus
  Beyt-ül gazel - Beyt-ül gazel
  Beyt-ül haram - Beyt-ül haram
  Beyt-ül kasid - Beyt-ül kasid
  Beyt-ül makdis - Beyt-ül makdis
  Beyt-üz zifâf - Beyt-üz zifâf
  Beytar - Beytar
  Beytara - Beytara
  Beytaşî - Beytaşî
  Beytullah - Beytullah
  Beytullah - Beytullah
  Beytûtet - Beytûtet
  Beytûtet - Beytûtet
  Beytü'l-makdis - Beytü'l-makdis
  Beytülmal - Beytülmal
  Beyuz - Beyuz
  Beyya` - Beyya`
  Beyyab - Beyyab
  Beyyahe - Beyyahe
  Beyyin - Beyyin
  Beyyin(e) - Beyyin(e)
  Beyyinat - Beyyinat
  Beyyine - Beyyine
  Beyyine sûresi - Beyyine sûresi
  Beyyine-i âdile - Beyyine-i âdile

 2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük