Sözlük
  1. Ba`del harb - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Ba`del harb Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Ba'de-l harb) Muharebeden, harpten sonra.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük