Sözlük
  1. Beliğ - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Beliğ Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Edb: Belâgatli kimse. Meramını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatmağa muktedir olan. * Kâfi derecede olan. Yeter olan.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük