Sözlük
  1. Beynelmilel - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Beynelmilel Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Beyn-el milel) Milletler arası. Milletler arasında. International.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük