Sözlük
 1. C İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler...

  Online Osmanlıca -Türkçe Sözlük


  Osmanlıca Sözlüğün bu sürümünde aramak istediğiniz kelimeyi kutucuğa yazarak aradığınız sözle ilgili bilgilere erişebileceğiniz gibi herhangi bir eki, ses öbeğini yazarak da sorgulama yapabilirsiniz. Bu durumda yazılım, aradığınız ek veya ses öbeğinin bulunduğu bütün sözleri sıralayacaktır. Yazılışını bilmediğiniz sözlerin ise ilk birkaç harfini yazmanız yeterlidir.

  C İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler


  Câ-yi behiştî - Câ-yi behiştî
  Câ-yi iştibah - Câ-yi iştibah
  Câ-yi mülahaza - Câ-yi mülahaza
  Câ-yi penah - Câ-yi penah
  Câ-yi rahat - Câ-yi rahat
  Câbi - Câbi
  Câbir - Câbir
  Câbir-ül-ensarî - Câbir-ül-ensarî
  Câfî - Câfî
  Câh - Câh
  Câhiliyye - Câhiliyye
  Câhiz - Câhiz
  Câil - Câil
  Câilu'n-nûr - Câilu'n-nûr
  Câize - Câize
  Câl - Câl
  Câlib-i dikkat - Câlib-i dikkat
  Câlib-i dikkat - Câlib-i dikkat
  Câlib-i merhamet - Câlib-i merhamet
  Câmi - Câmi
  Câmid - Câmid
  Cânib - Cânib
  Câr-i zil kurbâ - Câr-i zil kurbâ
  Câr-ül cünüb - Câr-ül cünüb
  Câriye - Câriye
  Cârûb-zen - Cârûb-zen
  Câsiye suresi - Câsiye suresi
  Câvid - Câvid
  Câvidâne - Câvidâne
  Cây - Cây
  Cây-i dikkat - Cây-i dikkat
  Cây-i hayret - Cây-i hayret
  Cây-i işkâl - Cây-i işkâl
  Cây-i karar - Cây-i karar
  Cây-i mülâhaza - Cây-i mülâhaza
  Câzibe - Câzibe
  Câzibe-i fâniye - Câzibe-i fâniye
  Câzibe-i mutlaka - Câzibe-i mutlaka
  Câzibe-i umûmiyye kanunu - Câzibe-i umûmiyye kanunu
  Cîd - Cîd
  Cîfe - Cîfe
  Cömert - Cömert
  Cûd - Cûd
  Cûdi - Cûdi
  Cûne - Cûne
  Cûş-aver - Cûş-aver
  Cûşak - Cûşak
  Cü`cü` - Cü`cü`
  Cü`ne - Cü`ne
  Cü`zer - Cü`zer

 2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük