Sözlük
  1. Caize - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Caize Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Cevaz. dan) (C.: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği. * Hediye, armağan, bahşiş. * Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san'at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük