Sözlük
  1. Caka - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Caka Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Argo) Gösteriş, çalım. Caka, mal mülk, giyim, kuşam, yahut hareket davranış yoluyla olabilir. İslâm'da gösterişin her şekli haram ve günahtır. Bugün bazı kimseler ve aileler gösteriş belâsı yüzünden maddî sıkıntılara düşmekte, israfa sürüklenmektedir. İşledikleri günahın cezasını bu dünyada da çekiyorlar.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük