Sözlük
  1. Cazim - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Cazim Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Kat'i karar veren. * Gr: Cezmedici, cezmeden. Arabça bir kelimenin başına gelen bazı harfler o kelimenin sonunu sâkin okutur, o harfe de "câzim" denir. Meselâ "Lem yezuk" aslında (Yezuku) idi. Başına "lem" harfi geldiğinden " Yezuk" diye sâkin okundu.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük