Sözlük
  1. Celcelutiye - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Celcelutiye Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Peygamberimizin Resul-i Ekremin (A.S.M.) derslerine istinâden, aslı cifir ve ebced hesâbı ile alâkalı olarak Hz. Ali (R.A.) tarafından te'lif edilen Süryânice bir kasidedir. Esas mânası; bedi' demektir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük