Sözlük
  1. Celd - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Celd Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Lügat mânası, deri üzerine vurmaktır. * Fık: Muhsen olmayan mükellef zâni veya zâniyenin muayyen uzuvlarına vech-i mahsus üzere değnek veya kamçı ile vurmaktır. Bu ceza, mücrimin cildi yani derisi üzerine tatbik edildiği cihetle "celde" adını almıştır.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük