Sözlük
  1. Cemaat - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Cemaat Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük. * Fık: Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali. * Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbirine bağlı insan topluluğu.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük