Sözlük
  1. Cengiz - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Cengiz Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Temuçin) Moğol Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır. İslâmî medeniyetleri ve kıymetleri tahribeden zâlim ve müstebid bir hükümdar olarak tarihe geçen bir kimsedir. Milâdi 1229'da ölmüştür. Asrının deccalıdır. (Bak: Celaleddin-i Harzemşah)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük