Sözlük
  1. Cevarih - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Cevarih Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : El, ayak gibi vücud azaları.(Cevârih, cârihanın cem'idir ki, esasen cerhden me'huz olup te'sir mânası mülâhazasıyla kâsibe mânasına isim olmuştur. Cevarih, kevasib demektir. Bunun için el, ayak ve ağız gibi yaralayıcı âlet olan azaya cevarih denildiği gibi, av tutan yırtıcı hayvanlara ve kuşlara dahi kevasib ve cevarih denilir ki, burada murad budur. E.T.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük