Sözlük
  1. Da`vâ-yi halk - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Da`vâ-yi halk Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Yaratmak iddiasında bulunmak, halk etmeyi, yaratmayı dâva etmek. (Kâinatta hiçbir kimse da'vâ-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Halk eden ancak Cenab-ı Hak'tır.)(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmıyan kimse, kâinatta dâva-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. H.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük