Sözlük
  1. Divan-i deâvî nezareti - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Divan-i deâvî nezareti Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Çavuşbaşılığın kaldırıldığı 1836 (Hi: 1252) tarihinde bunun yerine kurulan daire. Fakat 1870 (Hi: 1287) tarihinde Adliye Nezareti'nin teşekkülü üzerine kaldırılmıştır.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük