Sözlük
  1. Eali - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Eali Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (A'lâ. C.) İtibarı ve şerefi yüksek zâtlar. İyiler. Günahtan sakınan temiz ve sâlih amel sâhibi kimseler.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük