Sözlük
  1. Ebdal - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Ebdal Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Bedil veya Bedel. C.) Evliyâdan, ziyâde nuraniyyet kazanmış olanlar. Evliyâ zümresinden bir cemaat. Arapçada halkın lüzumlu işlerinin tasarrufuna memur bir cemaata denir. (Mâsivâ alâkasından mücerret ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinde fâni ve müstağrak olan zâtlar. O.S.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük