Sözlük
  1. Et-tevvab - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Et-tevvab Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Tevbeleri kabul edici olan Allah. Kendine tevbe ve rücu' eden kulları çok. Tevbeyi kabulde çok beliğdir. Tevbe edeni hiç günah yapmamış gibi afv u rahmeti ile bahtiyar eder.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük