Sözlük
  1. Faraklit - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Faraklit Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : İncilde mezkur olan Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ismidir. El-Faraklit, El-Baraklit de hamdeden, hak ile bâtılı birbirinden ayıran, fâruk, hakperest mânalarına gelir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük