Sözlük
  1. Fikra - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Fikra Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Yazıda bir bahis. * Parağraf. * Kanun maddelerinden her bir kısım. * Kısa haber. * Küçük hikâye. * Omurga kemiklerinin her biri. * Bend. * Kıssa. * Gazetelerde gündelik hâdiselerin kısaca yazılmış şekli.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük