Sözlük
  1. Gulamiye - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Gulamiye Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Tar: Cizye ve diğer vergileri tahsil edenlerin topladıkları paraların hazine veznesine teslim edilişi esnasında cizye veya vergi harç pusulalarının her biri için kendilerine verilen tahsil âidatı.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük