Sözlük
 1. H İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler...

  Online Osmanlıca -Türkçe Sözlük


  Osmanlıca Sözlüğün bu sürümünde aramak istediğiniz kelimeyi kutucuğa yazarak aradığınız sözle ilgili bilgilere erişebileceğiniz gibi herhangi bir eki, ses öbeğini yazarak da sorgulama yapabilirsiniz. Bu durumda yazılım, aradığınız ek veya ses öbeğinin bulunduğu bütün sözleri sıralayacaktır. Yazılışını bilmediğiniz sözlerin ise ilk birkaç harfini yazmanız yeterlidir.

  H İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler


  Hikb - Hikb
  Hikbe - Hikbe
  Hikd - Hikd
  Hikem - Hikem
  Hikemiyyat - Hikemiyyat
  Hikemî - Hikemî
  Hikf - Hikf
  Hikk(a) - Hikk(a)
  Hikka - Hikka
  Hikkab - Hikkab
  Hikke - Hikke
  Hikmet - Hikmet
  Hikmet - Hikmet
  Hikmet-amiz - Hikmet-amiz
  Hikmet-amuz - Hikmet-amuz
  Hikmet-eda - Hikmet-eda
  Hikmet-enduz - Hikmet-enduz
  Hikmet-feşan - Hikmet-feşan
  Hikmet-füruş - Hikmet-füruş
  Hikmet-i ameliye - Hikmet-i ameliye
  Hikmet-i atika - Hikmet-i atika
  Hikmet-i bedayi` - Hikmet-i bedayi`
  Hikmet-i efgan - Hikmet-i efgan
  Hikmet-i ilâhiye - Hikmet-i ilâhiye
  Hikmet-i ilâhiyye - Hikmet-i ilâhiyye
  Hikmet-i kur`aniye - Hikmet-i kur`aniye
  Hikmet-i madde - Hikmet-i madde
  Hikmet-i samedâniye - Hikmet-i samedâniye
  Hikmet-i tabiiye - Hikmet-i tabiiye
  Hikmet-i tecrübiye - Hikmet-i tecrübiye
  Hikmet-i teşri - Hikmet-i teşri
  Hikmet-i teşri` - Hikmet-i teşri`
  Hikmet-i âmme - Hikmet-i âmme
  Hikmet-nüma - Hikmet-nüma
  Hikmet-ül eşya - Hikmet-ül eşya
  Hikmet-şinas - Hikmet-şinas
  Hikmik etmek - Hikmik etmek
  Hikâye - Hikâye
  Hikâye-nüvis - Hikâye-nüvis
  Hikâye-perdâz - Hikâye-perdâz
  Hil'at - Hil'at
  Hil'at-i risalet - Hil'at-i risalet
  Hil`at - Hil`at
  Hil`at-duz - Hil`at-duz
  Hil`at-i fâhire - Hil`at-i fâhire
  Hil`at-i hass-ül has - Hil`at-i hass-ül has
  Hil`at-i vedâ - Hil`at-i vedâ
  Hil`at-i vücud - Hil`at-i vücud
  Hila` - Hila`
  Hilab - Hilab

 2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük