Sözlük
 1. H İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler...

  Online Osmanlıca -Türkçe Sözlük


  Osmanlıca Sözlüğün bu sürümünde aramak istediğiniz kelimeyi kutucuğa yazarak aradığınız sözle ilgili bilgilere erişebileceğiniz gibi herhangi bir eki, ses öbeğini yazarak da sorgulama yapabilirsiniz. Bu durumda yazılım, aradığınız ek veya ses öbeğinin bulunduğu bütün sözleri sıralayacaktır. Yazılışını bilmediğiniz sözlerin ise ilk birkaç harfini yazmanız yeterlidir.

  H İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler


  Hânçe-i zer - Hânçe-i zer
  Hâr-i firkat - Hâr-i firkat
  Hâric-i vatan - Hâric-i vatan
  Hârik-i âde - Hârik-i âde
  Hârika-i sevdâ - Hârika-i sevdâ
  Hârika-pişe - Hârika-pişe
  Hârikat - Hârikat
  Hârikavî - Hârikavî
  Hârikulâde - Hârikulâde
  Hâris-i gayur - Hâris-i gayur
  Hâris-i vatan - Hâris-i vatan
  Hârâbat - Hârâbat
  Hâsid - Hâsid
  Hâsidane - Hâsidane
  Hâsil - Hâsil
  Hâsil-i bilmasdar - Hâsil-i bilmasdar
  Hâsil-i cem` - Hâsil-i cem`
  Hâsil-i darb - Hâsil-i darb
  Hâsilat - Hâsilat
  Hâsilat-i seneviyye - Hâsilat-i seneviyye
  Hâsilat-i sâfiye - Hâsilat-i sâfiye
  Hâsili kelâm - Hâsili kelâm
  Hâsir - Hâsir
  Hâsiren - Hâsiren
  Hâsirun - Hâsirun
  Hâsirîn - Hâsirîn
  Hâss ü âmm - Hâss ü âmm
  Hâss-ül hâss - Hâss-ül hâss
  Hâsse - Hâsse
  Hâsse - Hâsse
  Hâsse-i lems - Hâsse-i lems
  Hâsse-i rü`yet - Hâsse-i rü`yet
  Hâsse-i sem` - Hâsse-i sem`
  Hâsse-i şemm - Hâsse-i şemm
  Hâst-gâr - Hâst-gâr
  Hâst-gârî - Hâst-gârî
  Hâsıl - Hâsıl
  Hâsıl-ı kelam - Hâsıl-ı kelam
  Hâsıla - Hâsıla
  Hâtem - Hâtem
  Hâtem-i mahsus - Hâtem-i mahsus
  Hâtem-i sadaret - Hâtem-i sadaret
  Hâtem-ül enbiya - Hâtem-ül enbiya
  Hâtem-ül hâtem - Hâtem-ül hâtem
  Hâtem-ür rüsül - Hâtem-ür rüsül
  Hâtim - Hâtim
  Hâtime - Hâtime
  Hâtun-u kiyamet - Hâtun-u kiyamet
  Hâvi - Hâvi
  Hâviye - Hâviye

 2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük