Sözlük
 1. H İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler...

  Online Osmanlıca -Türkçe Sözlük


  Osmanlıca Sözlüğün bu sürümünde aramak istediğiniz kelimeyi kutucuğa yazarak aradığınız sözle ilgili bilgilere erişebileceğiniz gibi herhangi bir eki, ses öbeğini yazarak da sorgulama yapabilirsiniz. Bu durumda yazılım, aradığınız ek veya ses öbeğinin bulunduğu bütün sözleri sıralayacaktır. Yazılışını bilmediğiniz sözlerin ise ilk birkaç harfini yazmanız yeterlidir.

  H İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler


  Hüsn-i akibet - Hüsn-i akibet
  Hüsn-i dilârâ - Hüsn-i dilârâ
  Hüsn-i ta`bir - Hüsn-i ta`bir
  Hüsn-ü ahlâk - Hüsn-ü ahlâk
  Hüsn-ü beyan - Hüsn-ü beyan
  Hüsn-ü bi-bahane - Hüsn-ü bi-bahane
  Hüsn-ü bilgayr - Hüsn-ü bilgayr
  Hüsn-ü bizzat - Hüsn-ü bizzat
  Hüsn-ü delâlet - Hüsn-ü delâlet
  Hüsn-ü endam - Hüsn-ü endam
  Hüsn-ü hal - Hüsn-ü hal
  Hüsn-ü hareket - Hüsn-ü hareket
  Hüsn-ü hayr - Hüsn-ü hayr
  Hüsn-ü hulk - Hüsn-ü hulk
  Hüsn-ü hâtime - Hüsn-ü hâtime
  Hüsn-ü ibtida - Hüsn-ü ibtida
  Hüsn-ü idare - Hüsn-ü idare
  Hüsn-ü imtizac - Hüsn-ü imtizac
  Hüsn-ü isti`mal - Hüsn-ü isti`mal
  Hüsn-ü kabul - Hüsn-ü kabul
  Hüsn-ü ma`nevî - Hüsn-ü ma`nevî
  Hüsn-ü mahfî - Hüsn-ü mahfî
  Hüsn-ü makta` - Hüsn-ü makta`
  Hüsn-ü matla` - Hüsn-ü matla`
  Hüsn-ü muamele - Hüsn-ü muamele
  Hüsn-ü mücerred - Hüsn-ü mücerred
  Hüsn-ü niyet - Hüsn-ü niyet
  Hüsn-ü ta`lil - Hüsn-ü ta`lil
  Hüsn-ü tedbir - Hüsn-ü tedbir
  Hüsn-ü telakki - Hüsn-ü telakki
  Hüsn-ü teveccüh - Hüsn-ü teveccüh
  Hüsn-ü zann - Hüsn-ü zann
  Hüsn-ü âdâb - Hüsn-ü âdâb
  Hüsn-ü âkibet - Hüsn-ü âkibet
  Hüsna - Hüsna
  Hüsna - Hüsna
  Hüsniyyat - Hüsniyyat
  Hüsnî - Hüsnî
  Hüsran - Hüsran
  Hütke - Hütke
  Hütr - Hütr
  Hüttak - Hüttak
  Hütul - Hütul
  Hüv` - Hüv`
  Hüval - Hüval
  Hüvam - Hüvam
  Hüve - Hüve
  Hüve - Hüve
  Hüve ahsen - Hüve ahsen
  Hüve hakk(un) - Hüve hakk(un)

 2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük