Sözlük
  1. Hadd-i evsat - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Hadd-i evsat Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Man: Hadd-i asgar ile hadd-i ekberden çıkartılan diğer bir hüküm veya netice. Meselâ: Âlem hâdistir. Bunu, bu dâvayı isbat için: "Çünkü: Âlem mütegayyerdir ve her mütegayyer hâdistir" dediğimizde: Âlem, "hadd-i asgar"; hâdis, "hadd-i ekber", mütegayyer, "hadd-i evsat" olur.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük