Sözlük
  1. Hakîm - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Hakîm Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan. * Tabib, doktor.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük