Sözlük
  1. Haricî - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Haricî Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Dışarıya âit olan. İçeriye âit olmayan. Dış ile alâkalı. Ecnebiye âit. * Zorba ve âsi olan. * Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden. * Vaktiyle Hazret-i Ali Kerremallâhü veche'ye âsi olan fırka-i dâlle ashabından herbiri. (Bak: Havaric Vak'ası)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük