Sözlük
  1. Havamis-i süleymaniye - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Havamis-i süleymaniye Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Tar: Süleymaniye Medresesini teşkil eden medreselerden beşinin müderrisine verilen ünvan. İlk zamanlarda havamis namı altında beş medrese ve beş aded de müderris bulunurken daha sonraları müderrislerin sayıları arttırılmış ve bundan dolayı "havamis" kelimesi de "hamise"ye kalbolunmuştur. Havamis medreseleri sonraları "Hâmise-i Süleymaniye" ismini almıştır.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük