Sözlük
  1. Hayz - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Hayz Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (C.: Hiyaz) Kadınlara mahsus aybaşı. Kadının âdet hâli. Böyle bir kadına hayize denir. (Kadını döl yatağı denen rahminden, bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın, muayyen müddetlerde kan gelmesine o kadının "aybaşısı" denir. Buna ve kan geldiği müddete de hayız müddeti denir. İslâmiyetçe, bu halde bulunan bir kadın, namaz kılamaz, oruç tutamaz ve cinsî münasebette bulunamaz, haramdır.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük