Sözlük
  1. Hu - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Hu Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : "O" mânasına zamir olup, Kur'an-ı Kerim'de, bir Allah'tan başka ilâh olmadığını ifade eden ve kelime-i tevhid olan bu $ lâfzında şeklinde 26 defa zikredilmiştir. Müstakil olarak "hüve" diye okunur. (Bak: Hüve)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük