Sözlük
  1. Ka`de - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Ka`de Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Bir defa oturuş. Oturma. * Ist: Namazdaki bir defa oturuş. Teşehhüd için, Ettahiyyâtü duâsını okumak maksadı ile olan oturuş. Birinci oturuşa Ka'de-i ulâ, ikinciye de Ka'de-i âhire denir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük