Sözlük
  1. Kad - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kad Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Gr : İsmiyye veya harfiyye olan bir kelimedir. İsmiyye olduğunda iki vecihle kullanılır. yerine muzari olur. Yetişir, kifayet eder mânasınadır. Yahut kelimesine müradif isim olur. Harfiyye olduğunda dâhil olduğu fiil, tahkik, ümid, rica, intizar, yakınlık, azlık veya çokluk ifade edebilir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük