Sözlük
  1. Kahr - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kahr Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Zorlama. Cebir. * Ezme. Mahvetme. * Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme. * Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.) (Bak: Celal)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük