Sözlük
  1. Kalfa - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kalfa Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine "kız" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı. * Eski tarz mekteblerde öğretmen yardımcısı. * Bir san'atta usta ile çırak arasındaki işçi.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük