Sözlük
  1. Kasîde - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kasîde Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Onbeş beyitten aşağı olmamak, bütün beyitlerin ikinci mısraları en başta bulunan mısra ile kafiyeli bulunmak ve daha çok büyükleri övmek üzere yazılan nazım. Koçaklama.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük