Sözlük
  1. Kaziye-i şartiyye-i münfasila - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kaziye-i şartiyye-i münfasila Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Man: Mahmulü birden fazla olmakla bu mahmulllerin biri elbette mevzua isnad olunmak lâzım geldiğine hükmolunan kaziyyedir. (Adet ya tektir, ya çifttir) gibi.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük