Sözlük
  1. Kaziye-i zanniye - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kaziye-i zanniye Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Man: Karineler ve emârelerden alınmış olan kaziyyeye denir ki; akıl galip zan ile hüküm eylerse de, onun nakzını dahi tecviz eder, bu cihetle zanniyatın cümlesi nazaridir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük