Sözlük
  1. Keffaret - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Keffaret Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Masdar gibi kullanılıyorsa da "keffâr" mübalâğa isminin müennesi olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecburiyet altında veya yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka veya tutulan oruç. * Günahtan arınma.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük