Sözlük
  1. Kehanet - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kehanet Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Gaibden haber vermek. Falcılık. Kâhinlik etmek. (İlâhi ihbârât-ı gaybiyyeye istinad etmeden, gaybdan haber vermek ve falcılık ve kâhinlik etmek dinen kat'iyyetle haramdır.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük