Sözlük
  1. Kerim - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kerim Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Her şeyin iyisi, faydalısı. Kerem ile muttasıf olan, ihsan ve inayet sâhibi. Şerefli ve izzetli. Muhterem, cömert, müsamahakâr. (Kur'an-ı Kerim tâbirindeki kerim; muazzez, mükerrem mânâsınadır. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime 27 defa geçer ve ancak iki defa Cenab-ı Hak hakkında kullanılmıştır.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük