Sözlük
  1. Kimya-yi saadet - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kimya-yi saadet Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Rezaletlerden sakınıp nefsi tehzib ve tezkiye ve faziletleri kazanmak sureti ile nefsi tahliye etmek, süslemek, tezyin etmek. * İmâm-ı Gazalinin bir eserinin ismi.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük