Sözlük
  1. Kimya - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kimya Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu. * Edb: Aşk. * İlâç. * Tas: Mevcud olana kanaat ve elde edilmesi mümkün olmayana ait arzuyu terk etmek.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük