Sözlük
  1. Kisra - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kisra Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Husrevden muarreb veya galat olan bu isim Sa'sâniler sülâlesinden olan Eski İran padişahlarına ve bilhassa Nevşirvan'den sonrakilere verilmiş olup, Rum imparatorlarına Kayser, Çin hükümdarlarına Fağfur ve Hakan denildiği gibi, bunlara da Kisra denilirdi.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük