Sözlük
  1. Kuvvet - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Kuvvet Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Sükunette bulunan cisimleri harekete, hareket ettikleri sükunete getirmeğe muktedir olan sebeb. (Kuvvet, te'sir ettiği cisimlerin hâricindedir.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük